Friday, April 25, 2008

Ifølge Loos er vi virkelig på skideren

”Men vor tids menneske, som af indre trang tjærer væggene til med erotiske symboler, er en forbryder eller en degenereret. Det er klart at denne trang på det heftigste overfalder mennesker med sådanne degenerationstegn, på sømmelige steder. Man kan måle et lands kultur på, i hvilken grad dets toiletvægge er tjæret til.”


Først tatoveringerne. Så vores toiletter. Hvis Loos havde ret så er vi alle meget, meget slemme.

Fy skamme.

No comments: