Monday, April 17, 2006

Voksen leg

jeg tror jeg vil kalde den her serie af manipulerede selvportrætter med vers for Det Glubske Ego, men tæller det som narcissisme når det kun er 'mig' fordi jeg ikke har nogen modeller?

No comments: